Eureca Schiermonnikoog
Eureca

De boerderij


Eureca is van oorsprong een écht boerenbedrijf. De gebroeders Johan en Kees Hagen, en later ook zoon Martin, hebben hier decennialang hun koeien gemolken. In Morra – net over de dijk aan de Friese kant – staat onze tweede boerderij. Waar voorheen de melkkoeien op Schiermonnikoog en het jongvee vooral in Morra verbleven, was in 2021 het moment aangebroken om dit om te draaien. Eureca

In het najaar van 2021 vertrokken onze laatste melkkoeien van het eiland, om bij te dragen aan de biodiverse plannen op Schiermonnikoog. Wat in een notendop inhoudt dat de eilander boeren in totaal een derde van hun veestapel ingeleverd hebben, om aan de landelijke stikstofregels te voldoen. De boeren hebben dit probleem omgezet in iets positiefs, met meer biodiversiteit in de polder en de komst van een eigen eilander kaas tot gevolg! Zie www.vanschier.nl voor dit prachtige project.
Eureca
We melken dus alleen nog in Morra, maar de stal op Schiermonnikoog staat zeker niet leeg. Er is hard gewerkt om de koeienstal geschikt te maken voor ons jongvee, met als doel om de jonge koeien zoveel mogelijk ruimte te bieden. Onze gasten zijn nog steeds van harte welkom in de stal, om de koetjes te aaien en te kijken hoe ze gevoerd worden. Een groot deel van het jaar vind je ons jongvee buiten in de wei. In diezelfde weides zijn trouwens volop vogels. We doen veel aan vogel- en natuurbeheer. Zo verblijven bij ons in de winter en het voorjaar duizenden ganzen en zijn er in het voorjaar ruim honderd nesten van weidevogels te vinden. Op het erf vind je ook volop mussen en zwaluwen. 

Uitbreiding Morra


Eureca Al sinds 2016 melken we ook op onze boerderij in Morra, waar we jaren eerder al een samenwerking zijn aangegaan met de familie Swart. In 2020 is de ligboxenstal daar omgetoverd tot wachtruimte en behandel-, kraam- en verkoeverruimtes voor de melkkoeien. Daarachter verrees een nieuwe grote, moderne en lichte ligboxenstal. In de nieuwe stal hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met het dierenwelzijn. Zo zijn er extra brede gangpaden, veel plekken om te drinken en eten en een geïsoleerd dak tegen de warmte. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, is er overal LED-verlichting aangebracht, hebben we een warmwatersysteem op zonne-energie en maken we gebruik van een mestscheider die de mest van de koeien in twee delen scheidt. Het stevige, compostachtige deel wordt gedroogd en ingezet als boxvulling. Het dunne deel kunnen we met meer precisie op het land brengen, waardoor er minder kunstmest nodig is. 

Contact

Eureca
Familie Hagen
Heereweg 4
9166 SE Schiermonnikoog

T: 0519 - 53 14 21
M: 06 - 25 13 07 62 
E: info@eureca.nl

Eureca Schiermonnikoog

Eureca Schiermonnikoog
Groepsaccommodatie
Groepscamperen
Groepscamperen
Witte Huisje